چگونه می توان بدون اسیب به پوست تاتو را پاک کرد؟

بهترین شیوه درمان تاتو استفاده از لیزر کیوسوئیچ – QS است. برای اطلاعات بیشتر از تعداد جلسات لیزر و هزینه های مربوطه با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید.

ما پیشرفته ترین دستگاههای لیزر برای برطرف کردن خالکوبی و ضایعات رنگی شما را در اختیا داریم.

نکته:
هرگز برای پاک کردن تاتو از مواد پوشانده 
توسط افراد غیر متخصص استفاده نکنید.

قبل از پاک کردن تاتو با ما مشورت کنید