( PRP )

PRP چیست؟

پلاسمای غنی شده از پلاکت های خون

این روش برای درمان اولسر های مزمن جوانسازی پوست وریزش مو در خانم ها وآقایان استفاده می شود.

PRP چگونه کار می کند؟

خون انسان حاوی سلولهای بنیادی وفاکتورهای رشدبرای کمک به ترمیم نسوج آسیب دیده می باشد

PRP چگونه انجام می شود؟

این روش بدون عوارض وخطر وبااستفاده ازمقداری خون خودبیمار(۲۰-۱۰ سی سی) انجام می گیرد

آیا می شود همزمان با PRP از درمانهای دیگری استفاده نمود؟

بلی،کاملاً امکان پذیراست

 

***********************************************************************************************************************************************************

زگیل تناسلی ( HPV)

زگیل تناسلی چیست؟

توده های کوچک ومعمولاً متعدد با سطحی ناهموار درناحیه تناسلی است.انتقال آن عمدتاً از طریق رابطه جنسی است معمولاً بدون علامت بوده وبعضی انواع ویروس عامل بیماری برای خانمها خطرناک و می تواند موجب کانسر سرویکس می شود

ویروس عامل آن چیست؟

بیش از ۴۰ تیپ ویروس گروه HPV ایجاد بیماری می نماید اما۹۰% مواردتیپ ۶ و۱۱ است که خوشبختانه خطرکمتری در خانم ها دارد

تشخیص زگیل تناسلی چگونه است؟

تشخیص بالینی است وتوسط پزشکان بخوبی قابل تشخیص است گاهی استفاده از سرکه می تواند زگیل ها را نمایان تر کند.استفاده از پاپ اسمیر ویا بیوپسی ردر مواردی لازم است.

چگونه درمان می شود؟

گرچه درمان قطعی ندارد ولی می شود از درمانهای موضعی-کوتر-لیزر-فریز استفاده نمود

درخانم ها مبتلا انجام پاپ اسمیر هر۶ ماه توصیه می شود

راه پیشگیری چگونه است؟

استفاده از کاندوم ممکن است شانس ابتلا را کم کند

واکسن گاردسیل می تواند از ابتلا به کانسرویکس موثر باشد ولی درایجاد زگیل تناسلی موثرنیست

 

*************************************************************************************************************************************************

( آکنه )

آکنه چیست؟

آکنه یک بیماری التهابی مزمن غدد پیلوسباسر است

دوره درمان آکنه چقدراست؟

دوره بیماری آکنه مشخص نیست ممکن است،ممکن است ماهها ویا سالها طول بکشد

علت بیماری آکنه چیست؟

علت اصلی ناشناخته است اما تغییرات هورمونی دوران بلوغ ،زمینه های ژنتیکی ورژیم غذایی ممکن است درتشدید آکنه دخالت داشته باشند

آیا آکنه قابل درمان است؟

این بیماری قابل کنترل کردن است نه درمان بنابراین لازم است بیمار مدتها تحت مراقبت و درمانهای مختلف قرارداشته باشد

 

*********************************************************************************************************************************************

پسوریازیس

علت پسوریازیس چیست؟

علت واقعی روشن نیست ولی برخی دانشمندان تصور می کنند پسوریازیس یک بیماری ایمنی می باشد که منجر به افزایش سرعت تکثیر سلولهای اپیدرم می شود

چه کسی قبلاً به پسوریازیس می شود؟

بیماری ازابتدای تولد تا سنین بالا انسان رامبتلا می کند بیشترین ابتلا دهه سوم زندگی است ودر خانم ها شایع است.

چگونه تشخیص داده می شود؟

هیچ تست مشخصی(خون) ندارد گاهی لازم می شود پزشک با انجام بیوپسی بیماری راتائید نماید

آیابیماری مسری است؟

خیر،سرایت نمی کند

محل های شایع کجاست؟

سر،آرنج،زانو،کف دست وپا،ناخن،زیربغل وکشاله ران

بسیاری مواردپسوریازیس خودبخود خوب می شود

آیا بیماری کشنده ای است؟

اشکال خفیف خیر اما دربرخی موارد به دنبال عوارض شدیدی بیماری ویا ناشی از درمانهای خوراکی وتزریقی ممکن است مرگ رخ دهد

آیا درمان پذیراست؟

بیماری کنترل می شود اما متاسفانه تاکنون درمان قطعی برای آن نیست

آیا نورخورشی تاثیری دربهبود بیماری دارد؟

نورخورشید واشعه های مصنوعی از درمانهای موثر پسوریازیس است

آیا بیماری موجب ریزش مو می شود؟

پسوریازیس خود موجب ریزش مو نمی شود اما استفاده از برخی ترکیبات در درمان ممکن است موقتاً ایجاد ریزش مو نماید

آیا دکتر فیش در درمان پسوریازیس موثراست؟

بلی

 

************************************************************************************************************************************

لیکن پلان

لیکن پلان چیست؟

لیکن پلان بیماری مزمن پوست ومخاط است

علت بیماری چیست؟

بیماری ناشناخته است

علامت بالینی چگونه است؟

درپوست به شکل های مختلفی ظاهر می شود

درمخاط دهان به صورت لکه های سفید در گونه و زبان دیده می شود که گاهی زخمی نیز می شود

آیا نیاز به درمان دارد؟

۲۰% موارد خودبخود خوب می شود ولی چون در ضایعات پوستی ایجاد خارش ودر ضایعات مخاطی ایجاد درد بنماید نیاز به درمان دارند

 

********************************************************************************************************************************************

آلوپسی آراتا

آلوپسی آراتا چیست؟

یک بیماری خودایمنی است یعنی سیستم ایمنی بدن،فولیکولهای مو حمله ورشده وآنها را به طور موقت وگاهی دائم تخریب می نماید

این بیماری در چه کسانی دیده می شود؟

این بیماری معمولاً۲% از جامعه را مبتلا می نماید ودر اطفال شایع است

چنانچه فردی از افراد خانواده مبتلا شود شانس ایجاد بیماری درسایر افراد فامیل بیشتراست

آیا این بیماری ممکن است علامتی ازیک بیماری خطرناک دیگر باشد؟

معمولاً بیماری خطرناکی نیست ولی گاهی ممکن است بادیگر بیماری های اتوایمون همراه شود.

آیا ریزش مو پا برگشت پذیراست؟

سیر بیماری درافراد مختلف متفاوت است دربعضی قابل برگشت ودربعضی ممکن موهای سر وبدن نیز ریزش کنند ولی درمجموع پیش آگهی دراغلب موارد خوب است وبا درمانهای خوراکی ویا موضعی ریزش مو بهبود می یابد.