این لیزر از جدید ترین انواع خود در ایران بوده یکی ازمدرن ترین روشهای درمان جوان سازی ،برطرف کردن اسکار های سطحی و در کنارلیزر Co2 مورد استفاده قرار می گیرد .
2