تشخیص انواع زخم و اسکار و انتخاب بهترین وکوتاهترین روش درمانی در کلینیک تخصصی فاطیما

     انواع زخم های حاد و مزمن 

 • زخم بستر
 • زخم پای  دیابتی
 • زخم عروقی
 • زخم عفونی

    طراحی درمان اختصاصی انواع زخم به صورت ویژه برای هر بیمار

 • ترکیبات موزه تخصصی
 • پانسمان های نوین بیولوژیک
 • استفاده از لیزر کم توان
 • استفاده از فتوتراپی مدیکال (بیوپترون)
 • استفاده از گاز اوزون
 • استفاده از پماد اوزون
 • درمان اولسر مزمن با VACUM و فشار منفی
 • درمان اولسر مزمن با پلاسما سرد و گرم
 • درمان جای زخم های جراحی سوختگی و آسیب های فیزیکی
 • درمان های جدید کلوئید و اسکار قدیمی با استفاده از لیزرهای پرتوان

برای درمان هرگونه زخم و اسکار با ما مشورت کنید